ROImarketings tjänster för ökad flexibilitet och lönsamhet

Vi erbjuder kommersiell kompetens till företag och organisationer som vill öka sin försäljning och lönsamhet. ROI står för Return on Investment.

Workshop

Genom att investera i en workshop får du inte bara ökad kunskap utan även en tydlig handlingsplan som leder till förändring i det dagliga arbetet. Exempel på genomförda workshops:

  • Personligt varumärke
  • SWOT
  • Affärsidé
  • Marknadsföring
  • Försäljning
  • Ekonomi för icke-ekonomer
  • Mediestrategi- egna, förtjänade och köpta medier
  • Projektledning

 

Interim chef/chef att hyra

Håll tempot uppe på marknadsavdelningen under tiden ni söker personal, har arbetstoppar eller har vakanser pga sjukdom, föräldraledighet o dyl. Vem har sagt att marknadschefer måste arbeta heltid? 20% kan räcka för mindre bolag... 

Projektledare

En extern projektledare som kan fokusera på att driva projektet med full kraft, ställa de rätta frågorna och leverera i tid. En projektledare behöver inte vara expert, men lyhörd för att få de olika experterna i teamet att samarbeta mot ett gemensamt mål.

Affärsutveckling/Strateg

För att få en nytändning, att tänka om och verkligen vända på alla stenar behövs nya, modiga krafter. En väl genomtänkt strategi ger färdriktning för de kommande 1-3 åren. Vi genomför även workshops i t ex personligt varumärke och affärsutveckling med avstamp i en 7-rutors SWOT-modell.

Styrelsearbete

Bidrar med nytänkande för affärsutvecklingen till styrelsearbetet och strategiutvecklingen.Någon som vågar fråga Varför....