Våra tjänster för ökad lönsamhet

Vi erbjuder kommersiell kompetens till företag och organisationer som vill öka sin försäljning och lönsamhet. ROI står för Return on Investment.

Workshop

Genom att investera i en workshop får du inte bara ökad kunskap utan även en tydlig handlingsplan som leder till förändring i det dagliga arbetet. Exempel på genomförda workshops:

 • Affärsutveckling
 • Affärsstrategi
 • Affärsrådgivning
 • SWOT
 • Personligt varumärke
 • Varumärkesstrategi
 • Marknadsföring
 • Kommunikationsstrategi
 • Mediestrategi; egna, förtjänade och köpta medier
 • Försäljning
 • Ekonomi för icke-ekonomer
 • Projektledning 

Interim chef/chef att hyra

Håll tempot uppe på marknadsavdelningen under tiden ni söker personal, har arbetstoppar eller har vakanser pga sjukdom, föräldraledighet o dyl. Vem har sagt att marknadschefer måste arbeta heltid? 20% kan räcka för mindre bolag... 

Projektledare

En extern projektledare som kan fokusera på att driva projektet med full kraft, ställa de rätta frågorna och leverera i tid. En projektledare behöver inte vara expert, men lyhörd för att få de olika experterna i teamet att samarbeta mot ett gemensamt mål.

Affärsutveckling/Strateg

För att få en nytändning, att tänka om och verkligen vända på alla stenar behövs nya, modiga krafter. En väl genomtänkt strategi ger färdriktning för de kommande 1-3 åren. Vi genomför även workshops i t ex personligt varumärke och affärsutveckling med avstamp i en 7-rutors SWOT-modell.

Styrelsearbete

Bidrar med nytänkande för affärsutvecklingen till styrelsearbetet och strategiutvecklingen.Någon som vågar fråga Varför....