Genomförda workshops inom olika utbildningsprogram under varumärket Företagarakademin i Lund:
 
Tillväxtprogram
Digitalutbildning
Självledarskap och motivation
Kommunikationsutbildning
Säljutbildning
 
3 timmar per workshop
Kvällstid
8 -10 workshops per program